Начало
gift-2

 

НОВО!!!

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ И РАЗГОВОРНИ КУРСОВЕ

ПО ИТАЛИАНСКИ

И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

 

 

ЗА ВАС АБИТУРЕНТИ!!!
Промоция за превод и легализация на дипломи.

 

Знаете ли, че:

welcome-1

 • Английският е единственият език, който се говори повече като втори език, отколкото като първи?
 • Над 2 млрд. души в света учат английски?
 • След 10 години половината от населението на света ще говори английски?
 • Световната глобализацията вече е факт и английският се превърна в глобалния език.
 • Владеенето на английски език е тясно свързано с икономическия напредък на страните.

 Доколко подготвени се чувствате Вие?

 • Вие също работите с чужденци, но изпитвате затруднения при общуването?
 • Трудно свиквате със специфичния китайски, гръцки или друг акцент?
 • Когато дойде колега от друга държава правите всичко възможно да избегнете контакт с него, защото сте неуверени в комуникативните си умения на английски език?
 • Стъписвате се когато вдигнете телефона и чуете английска реч?
 • Не сте наясно със специфичната терминология в бизнес английския?
 • Непрекъснато карате колегата си да провери е-мейла преди да го изпратите?

Ако е така ...
Ние сме насреща!!!

Английски език за архитекти

architects

Курсът е предназначен за архитекти, строителни инженери, проектанти, стажанти, студенти по архитектура и всички, свързани с архитектурата специалисти, които искат да усъвършенстват познанията си по английски език.

 

Английски език за разговор по телефона

phone-call

Целта на този спец курс е да даде възможност на участниците да упражнят своите говорни умения по телефона. По време на тази сесия вие ще усвоите необходимите изразни средства и правила за водене на телефонен разговор.

 

Юридически английски език

jure

- Наказателно, гражданско и административно право.
- Облигационно право.
- Вещно, семейно и наследствено право.
- Търговско и банково право.

 

Технически английски език

technical

Курсът по технически английски език за начинаещи и напреднали е предназначен за специалисти и студенти по инженерни и технически дисциплини.

 

Счетоводен английски език

tax

Курсът е предназначен за хора, които работят в областта на счетоводството и финансите и акцентира върху изучаване на специфичната счетоводна терминология, необходима при изготвяне на годишни счетоводни отчети, финансови анализи, управление на проекти, валутни сделки и др.

 

Английски език в туризма

tourism

Разработили сме два курса на обучение според специфичните нужди на клиентите:
Английски за служебни пътувания и ваканции в чужбина:
- Система за начинаещи
- Система за напреднали

 

Английски за интервю за работа

job

Целта на този спец курс е да ви помогне да се справите успешно на интервю за работа, което се провежда на английски език. Добрите и лошите практики ще ви бъдат представени от преподавател от Англия или САЩ чрез различни печатни, аудио и видео материали.

 

Английски за строители

building-work

Курсът е предназначен за хора, желаещи да усвоят основната строителна терминология, да боравят сводно със специфичната лексика, да подобрят говорните си умения и преодолеят езиковата бариера при общуването с англоговорящи колеги и чуждестранни работодатели.

 

Английски за механици и автомонтьори

mechanic

Курсът е предназначен за специалисти, работещи в автомобилната индустрия, които са в директна комуникация с клиенти, производители на коли, доставчици и чуждестранни парньори.

 
Web Statistics