КУРС по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, уроци по английски, езиково обучение в София | МАГИСТРА
Начало
gift-2

 

НОВО!!!

КУРС ЗА МАТУРА

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

 ГРЪЦКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

 

ЗА ВАС АБИТУРЕНТИ!!!
Промоция за превод и легализация на дипломи.

 

Английски език за архитекти

architects

Курсът е предназначен за архитекти, строителни инженери, проектанти, стажанти, студенти по архитектура и всички, свързани с архитектурата специалисти, които искат да усъвършенстват познанията си по английски език.

 

Английски език за разговор по телефона

phone-call

Целта на този спец курс е да даде възможност на участниците да упражнят своите говорни умения по телефона. По време на тази сесия вие ще усвоите необходимите изразни средства и правила за водене на телефонен разговор.

 

Юридически английски език

jure

- Наказателно, гражданско и административно право.
- Облигационно право.
- Вещно, семейно и наследствено право.
- Търговско и банково право.

 

Технически английски език

technical

Курсът по технически английски език за начинаещи и напреднали е предназначен за специалисти и студенти по инженерни и технически дисциплини.

 

Счетоводен английски език

tax

Курсът е предназначен за хора, които работят в областта на счетоводството и финансите и акцентира върху изучаване на специфичната счетоводна терминология, необходима при изготвяне на годишни счетоводни отчети, финансови анализи, управление на проекти, валутни сделки и др.

 

Английски език в туризма

tourism

Разработили сме два курса на обучение според специфичните нужди на клиентите:
Английски за служебни пътувания и ваканции в чужбина:
- Система за начинаещи
- Система за напреднали

 

Английски за интервю за работа

job

Целта на този спец курс е да ви помогне да се справите успешно на интервю за работа, което се провежда на английски език. Добрите и лошите практики ще ви бъдат представени от преподавател от Англия или САЩ чрез различни печатни, аудио и видео материали.

 

Английски за строители

building-work

Курсът е предназначен за хора, желаещи да усвоят основната строителна терминология, да боравят сводно със специфичната лексика, да подобрят говорните си умения и преодолеят езиковата бариера при общуването с англоговорящи колеги и чуждестранни работодатели.

 

Английски за механици и автомонтьори

mechanic

Курсът е предназначен за специалисти, работещи в автомобилната индустрия, които са в директна комуникация с клиенти, производители на коли, доставчици и чуждестранни парньори.

 
Web Statistics